Meteorologická pozorování

Přehled srážek v první polovině roku

 


 

Nejen na Rychnovsku, ale i v ostatních koutech republiky panuje velké sucho. Jeho příčinou je menší množství srážek v dosavadním průběhu roku a také malé zásoby spodních vod, způsobené minimálním množstvím sněhu v předešlé zimě. 

Nicméně, srážkové úhrny od ledna do června nejsou od minulých let až tolik rozdílné. Podívejte se na graf sumace srážek od ledna do června za posledních pět let.

 

© copyright Jiří Novák 2013