Meteorologická pozorování

Statistika meteorologického léta 2014

 


Blíží se konec září, listí žloutne a dokonce jsme už zaznamenali první přízemní mrazík, ale pojďme se ještě v krátkosti vrátit k meteorologickému létu. To letošní nijak zvlášť nevyčnívalo nad ostatními - tedy kromě srážek. Červen začal dost horkým počasím, které vygradovalo 10.6., když jsme v Rychnově naměřili vůbec nejvyšší teplotu tohoto léta - 33,6°C. Zbytek měsíce byl řekněme průměrný.

První polovina prázdnin přinesla pěkné letní počasí s vysokými teplotami a občasnými bouřkami. Zaznamenali jsme dvě tropické noci, stejně jako v srpnu, který sice začal tropicky, ale od druhé dekády následovalo spíše chladné počasí připomínající podzim. 

 

 

 

Pokud jde o srážky máme za sebou nejsušší léto od roku 2010. Nejméně vody spadlo v červnu, kdy jsme paradoxně zaznamenali nejvyšší 24 hodinový úhrn 25 mm - 25.6. Zbylé dva měsíce byly o poznání vlhčí, ale hodnoty z předešlých let se už vyrovnat nepodařilo.

 

 

 

Bouřkám se oproti loňskému roku dařilo o něco lépe. Za meteorologické léto si přes Rychnov našlo cestu celkem 24 bouřkových jevů, což je třikrát více než minulý rok. Bouřkové sezóně však budu již tradičně věnovat samostatný článek po jejím definitivním konci :)

 

 

© copyright Jiří Novák 2013